Privacy Policy

Voor bezoekers van barbaraterhuurne.nl  – pimpjeperceptie.nl – academy-mindset.com

De website wordt beheerd door Barbara ter Huurne. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Barbara ter Huurne gegevens van u verwerken. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Barbara ter Huurne uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Barbara ter Huurne beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking
Barbara ter Huurne verzamelt en verwerkt informatie met  betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een  efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website  voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze  verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Barbara ter Huurne en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
  2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en
  3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen  vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan  derden.

Hoe lang we gegevens bewaren
Barbara ter Huurne zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: maximaal 7 jaar bij aankopen i.v.m. bewijsplicht Belastingdienst. 
Bij e-mailverkeer wordt een periode van 3 maanden aangehouden bij geen interatie. 

Delen met anderen
Barbara ter Huurne deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Barbara ter Huurne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Denk hierbij aan de pixels die in verband met Facebook adverteren worden geplaatst op de website.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen  afstemmen op uw voorkeuren, worden is het mogelijk dat bepaalde gegevens betreffende uw  gebruik van deze website verzameld, maar niet zonder uw toestemming. Het geven of niet-geven van toestemming geschiedt door uw voorkeuren aan te geven bij benadering van de website. U ziet dat een cookie pop-up waar u aan kunt geven welke gegevens er verzameld mogen worden. 

Wanneer u toestemming geeft bij de cookie-pop-up bij het benaderen van een van de pagina’s van de genoemde websites kan deze informatie verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine  tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer  worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw  browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze  website.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via  deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen
Privacy Statement Barbara ter Huurne behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bij wijzigingen van het privacy statement wordt u per e-mail op de hoogte gehouden en kunt u het hernieuwde document ten alle tijden raadplegen.

Beveiliging
Barbara ter Huurne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@barbaraterhuurne.nl

Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te  wijzigen, dit kan kenbaar gemaakt worden door een bericht te sturen naar info@academy-mindset.com.

Aansprakelijkheid
Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ik kan echter geen garanties geven over de juistheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Barbaraterhuurne.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Barbaraterhuurne.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Barbaraterhuurne.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content/afbeeldingen of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Aanbod
De producten, cursussen en/of programma’s op deze site zijn op geen enkele wijze verbonden en worden op geen enkele wijze ondersteund door Facebook, Google of Bing.

Op de producten en diensten die via deze site geleverd worden, wordt geen garantie afgegeven dat je geld gaat verdienen wanneer je technieken, strategieën en ideeën toepast. De mate van succes hangt volledig af van de tijd en inspanning die wordt wordt besteed aan product/cursus of dienst. De resultaten worden beïnvloed door je eigen kennis, bekwaamheid en inzet.

Barbaraterhuurne.nl geeft geen garantie af voor succes, ook is Barbaraterhuurne.nl niet verantwoordelijk voor jouw acties.

Reviews en testimonials die je kunt terugvinden op deze site zijn aanbevelingen van deelnemers aan mijn cursus, producten en diensten. Deze zijn bedoeld als expressie van tevredenheid en enthousiasme en zijn geen garantie dat je soortgelijke resultaten zult behalen.

Als je meer informatie nodig hebt, neem dan contact op met info@academy-mindset.com

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Vragen of feedback

Ik controleer regelmatig of ik  aan dit privacybeleid voldoe. Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, kun je contact met mij opnemen:

Barbara ter Huurne
Academy Mindset
Pannenschuurlaan 48
5061 DS Oisterwijk
info[@]academy-mindset.com
+ 31 (0)6 270 132 41

 

Copyright © 2017 Barbara ter Huurne, All rights reserved.

KvK  :69648484
BTW :NL151565168B01